Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

NO


SUBJEK

MUAT TURUN
1.


Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996
- Susunan Undang-Undang Kecil

2.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996
(mengandungi pindaan terkini Phg.P.U.14/2007)
- Susunan Undang-Undang Kecil

 

3.

Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
Undang-Undang Kecil Bangunan (Pahang) (Pindaan) 2000
- Susunan Undang-Undang Kecil


 

4.

Warta Kerajaan