Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

STATISTIK TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN 2017

APLIKASI ATAS TALIAN

BILANGAN TRANSAKSI

 

JUMLAH

Jan
 

Feb
 

Mac
 

April
 

Mei
 

Jun
 

Julai
 

Ogos
 

Sep
 

Okt
 

Nov
 

Dis
 


Aduan ICT


54


68


72


78


43


25


22


31


37


67

60 8


565


Aduan Pahang


18


10


10


-


-


-


-


-


-


-

- -


38


Permohonan PAKR/PKSR/PR1MA 


399


883


849


480


11575


312


609


755


479


629

519 343 17832


Permohonan Pas Keselamatan dan Pelekat Kenderaan


0


0


26


1


1


0


0


0


9


12

1 0 51


Permohonan Tanah
Kerajaan Bagi Projek Pelaburan


18


16


21


25


16


19


23


18


25


5

5 0 191


Sistem Pemantauan Projek Negeri


45


0


48


15


30


40


61


21


23


20

10 0 313


Permohonan Kenderaan Pejabat SUK Pahang 

82 119 154 127 150 93 182 170 168 131 141 31 1548


Permohonan Kuarters Kerajaan Negeri Pahang 

6 4 0 4 0 1 1 0 1 23 8 4 52