Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

FUNGSI

  • Mengaudit agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri
  • Memberi khidmat perundingan secara objektif terhadap kawalan dalaman dan tadbir urus jabatan dan agensi-agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.